Badania hałasu oraz hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy. Metody pomiaru oraz ocena narażenia.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8h)
Termin szkolenia:
04 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia:
Najpowszechniejszym zagrożeniem fizycznym występującym w środowisku pracy jest hałas. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi istnieje obowiązek wykonywania pomiarów hałasu oraz dokonywania jego oceny w oparciu o określone prawnie wartości dopuszczalne. Taka sama sytuacja dotyczy hałasu ultradźwiękowego, jednak w Polsce jest znikoma liczba laboratoriów, które takie badania wykonują. Stąd wynika zasadniczy cel szkolenia – przybliżenie zagadnień akustycznych związanych z środowiskiem pracy oraz przygotowaniem kadr do realizacji tego typu badań, które dostarczą swoim klientom miarodajnych i przydatnych wyników. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli również przećwiczyć zdobytą wiedzę podczas wykonywanych pomiarów i obliczeń.
 

Zakres merytoryczny:

 1. Wprowadzenie w problematykę hałasu oraz hałasu ultradźwiękowego.
 2. Definicje i pojęcia podstawowe.
 3. Skutki działania hałasu i hałasu ultradźwiękowego na człowieka.
 4. Podstawy prawne obowiązujące w środowisku pracy.
 5. Badania w obszarach regulowanych w świetle wymagań akredytacyjnych.
 6. Strategie pomiarowe stosowane w badaniach hałasu w środowisku pracy zgodnie z PN-EN ISO 9612:2011 oraz kryteria ich stosowania.
 7. Szacowanie niepewności pomiaru hałasu.
 8. Metoda badawcza hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy przedstawiona
  w „Procedurze pomiaru hałasu ultradźwiękowego” opublikowanej w czasopiśmie Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” 2015; Nr 4(86) wydawca CIOP PIB.
 9. Szacowanie niepewności pomiaru hałasu ultradźwiękowego.
 10. Przedstawienie wyników badań hałasu i hałasu ultradźwiękowego
 11. Potwierdzenie możliwości realizacji metod w warunkach laboratoryjnych.
 12. Problemy pomiarowe.
 13. Niezgodności stwierdzane w obszarze badań hałasu w środowisku pracy.

Prezentowane treści uzupełniane będą ćwiczeniami z wykonywania pomiarów i obliczeń.
 

Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jak skutecznie identyfikować zagrożenie hałasem i hałasem w środowisku pracy?
 2. W jaki sposób wykonywać badania na stanowiskach pracy oraz dokonywać jego oceny?
 3. Jak przygotować laboratorium do akredytacji badań w przedmiotowym zakresie?

Uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę lub ugruntują już posiadaną oraz będą mieć możliwość doskonalenia majętności wykonywania pomiarów i przeprowadzania obliczeń.
 

Dla kogo dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie adresowane jest do osób, które będą wykonywać pomiary hałasu i hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy lub już realizują takie pomiary i chcą doskonalić swoje kompetencje w przedmiotowym zakresie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również jakie są specyficzne wymagania akredytacyjne oraz w jaki sposób potwierdzić swoje kompetencje w procesie akredytacji i nadzoru.
 

Forma szkolenia: wykłady oraz ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów.
 

Uwaga: uczestnicy powinni przyjechać z miernikami poziomu dźwięku oraz laptopami, ponieważ podczas części ćwiczeniowej będą wykonywane obliczenia.
 

Nasz wykładowca: mgr inż. Piotr Książka, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratorium (akredytacja od 2001 r.) badającym zagrożenia wibroakustyczne w środowisku pracy i środowisku komunalnym. Posiada doświadczenie praktyczne we wdrażaniu i stosowaniu metod badawczych (kierownik techniczny) oraz organizacji badań biegłości. Ponadto posiada piętnastoletnie doświadczenie audytorskie w zakresie ocen systemu zarządzania w laboratoriach badawczych oraz ocen ich kompetencji technicznych do wykonywania badań wibroakustycznych. Z wykształcenia fizyk techniczny, dodatkowo posiada studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i drganiami.
 

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenie proszony jest o wybór dogodnej dla siebie formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

 

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostępnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, przerwy kawowe oraz obiad.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Szkolenie jednodniowe nie zawiera noclegu, jeżeli mają Państwo potrzebę rezerwacji noclegu – zapraszamy do kontaktu, polecimy dogodne hotele w okolicy miejsca szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl