Auditowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty dla auditorów wewnętrznych.

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
06 - 07 maj 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: RM/05.20
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy uczestników z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz z wymaganiami dotyczącymi auditów wewnętrznych.
Przygotowanie do prowadzenia auditu wewnętrznego, realizacja auditu i dokonywanie ustaleń. Doskonalenie umiejętności.
W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalić będą praktyczną formę auditowania obszarów systemowych i technicznych w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W trakcie warsztatów uczestnicy będą realizować zapisy właściwe dla auditu tj. m. in.: opracowywanie planu auditu, formułowanie niezgodności, spostrzeżeń.

W czasie szkolenia przeprowadzone będzie krótkie przypomnienie zasad realizacji auditów wewnętrznych oraz wymagań. Większa część szkolenia poświęcona będzie realizacji ćwiczeń w formie warsztatów.
 

Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 • Jak przygotować się do auditowania laboratorium w związku ze zmianą normy, jako auditor wewnętrzny?
 • Jak przygotować się do auditu wewnętrznego w laboratorium w związku ze zmianą normy, jako pracownik tego laboratorium?
 • Czy dotychczasowe dokumenty, które mamy muszą być zmienione, a jeżeli tak to w jakim zakresie?
 • Czy zmiana normy wpływa na procesy realizowane w laboratorium?
 • Co mogę udoskonalić w swojej pracy jako auditor wewnętrzny w laboratorium?
   

Do kogo adresowanie jest szkolenie:
Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym, dlatego wymagana jest pewna, podstawowa wiedza z zakresu wymagań norm 17025 i 19011. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają już znowelizowane wymagania 17025 za sprawą udziału w szkoleniach lub samokształceniu, które pełniły funkcję auditorów wewnętrznych w odniesieniu do poprzedniego wydania normy.
 

Forma szkolenia: wykład, warsztaty, dyskusja
 

Uczestnicy biorący aktywny udział w zajęciach, będą mogli pogłębić swoja wiedzę z zakresu auditu wewnętrznego w laboratorium. Ćwiczenia i dyskusje pozwolą na ugruntowanie wiedzy.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie prezentacji omawianej w trakcie wykładów.
 

Nasz wykładowca: Ryszard Malesa - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z norm PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17043 oraz prowadzenia auditów wg norm PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17043 jako auditor wiodący. Kierownik laboratorium prowadzącego badania (pomiary, testowanie) elementów półprzewodnikowych w obszarze wielkości elektrycznych (15 lat doświadczenia). Kierownik Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (3 lata doświadczenia). Pełnomocnik ds. zarządzania jakością (9 lat doświadczenia). Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących w Polskim Centrum Akredytacji (10 lat doświadczenia).
 

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 280,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

 

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostepnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.
 

Uwaga 1 – szkolenie opracowane w oparciu o znowelizowaną wersję normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwaga 2 – prosimy, aby uczestnicy posiadający znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium przywieźli ją na szkolenie, aby korzystać z niej podczas ćwiczeń. Jeżeli uczestnicy nie posiadają jeszcze nowej normy, prosimy o zgłoszenie do MS EDU, w celu przygotowania egzemplarza dla uczestnika - na czas szkolenia.

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl