Auditowanie obszaru technicznego – szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania laboratorium opartego o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
25 - 26 listopada 2020 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: AW-AT-11.20
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji auditorów wewnętrznych systemu zarządzania laboratorium w obszarze działalności technicznej w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zajęcia warsztatowe: wykład, warsztaty.

Zakres tematyczny realizowany podczas szkolenia:

 1. System zarządzania laboratorium zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie wymagań normy pod kątem auditowania w zakresie:
 • bezstronności i poufności;
 • zasobów;
 • procesów;
 • systemu zarządzania.
 1. Dokumentacja systemowa zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 2. Terminologia – przypomnienie definicji i pojęć dotyczących procesu auditowania (audit wewnętrzny, niezgodność, spostrzeżenie, korekcja, działania korygujące …).
 3. Procedura dotycząca auditów wewnętrznych.
 4. Auditowanie systemów zarządzania – przypomnienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018-08. Istota i cel przeprowadzania auditów wewnętrznych. Rodzaje auditów. Metody auditowania.
 5. Kryteria kompetencji auditora w zakresie działalności technicznej (wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe).
 6. Audit wewnętrzny jako usługa dostarczana z zewnątrz – kryteria i ocena dostawcy.
 7. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego w obszarze działalności technicznej:
  • harmonogramy auditów wewnętrznych wraz z obserwacjami badań,
  • powołanie zespołu auditorów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • opracowanie listy pytań kontrolnych,
  • planowanie auditów wewnętrznych (opracowanie planu auditu),
  • prowadzenie działań auditowych,
  • zbieranie i weryfikowanie informacji podczas auditu,
  • karty auditowe dla metod badawczych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raport z auditu – zajęcia warsztatowe.
 8. Tworzenie listy pytań auditowych oraz kart auditowych – zajęcia warsztatowe.
 9. Prawidłowe formułowanie niezgodności, przedstawianie dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – zajęcia warsztatowe.
 10. Prawidłowe formułowanie spostrzeżeń – zajęcia warsztatowe.
 11. Korekcja, działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja zaproponowanych działań – zajęcia warsztatowe.
 12. Analiza ryzyka – działania w odniesieniu do spostrzeżeń – zajęcia warsztatowe.

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do osób będących auditorami wewnętrznymi w obszarze działalności technicznej laboratorium, chcących doskonalić kompetencje auditora wewnętrznego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Nasz wykładowca:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska - wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi działalność gospodarczą związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.
 

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl