Analiza ryzyka w pracy laboratorium badawczego w ujęciu znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (8h)
Termin szkolenia:
05 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: AR-1/10.18
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
400 zł
492 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
350 zł
430.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium
Opis Szkolenia

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:
Podejście procesowe w działalności laboratoryjnej oraz zarządzanie ryzykiem związanym z różnymi aspektami pracy laboratorium to zagadnienia, które zajmują istotne miejsce w obecnie obowiązujących dokumentach normalizacyjnych. Efektem tego są odpowiednie zapisy w znowelizowanej normie ISO/IEC 17025 z 2017 r. (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) dotyczącej ogólnych wymagań stawianych laboratoriom badawczym i wzorcującym. Analiza ryzyka w podejściu procesowym do działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących stanowi jedną z najważniejszych i jednocześnie najmniej opisanych w literaturze zmian wprowadzonych w znowelizowanej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2017:2018-02 w stosunku do wersji poprzedniej z 2005 roku.

Głównym celem szkolenia jest prześledzenie, interpretacja i propozycja praktycznej realizacji zapisów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w których zalecana jest analiza ryzyka. Treści szkolenia obejmują:

 • przedstawienie terminologii związanej z analizą ryzyka;
 • przykłady obszarów działalności laboratoriów, które wymagają zastosowania analizy ryzyka;
 • propozycję rozwiązań umożliwiających praktyczną realizację analizy ryzyka w pracy laboratoriów o profilu analitycznym lub fizykochemicznym.


Program:

 • Terminologia związana z analizą ryzyka
 • Narzędzia statystyczne niezbędne do przeprowadzenia ilościowej analizy ryzyka w działalności laboratorium (rozkłady prawdopodobieństwa, jedno- i dwustronne testy statystyczne istotności, niepewność pomiaru)
 • Zapisy normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 traktujące o zarządzaniu ryzykiem w pracy laboratorium
 • Metody analizy ryzyka związanego z:
  • bezstronnością w działaniach laboratorium,
  • oceną zgodności w wynikach pomiaru,
  • pracą niezgodną z wymaganiami normy / procedury badawczej,
  • systemem zarządzania.


Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 • Które z zapisów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 traktują o analizie ryzyka w działaniach laboratorium?
 • Czym jest analiza ryzyka w pracy laboratorium badawczego?
 • W jaki sposób realizować analizę ryzyka w podejściu procesowym do działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących?


Forma szkolenia: wykład z ćwiczeniami

Zalecane:

 • Znajomość zagadnień dotyczących szacowania niepewności pomiaru oraz ustalania niepewności rozszerzonej
 • Znajomość podstaw testowania statystycznego dla pomiarów charakteryzujących się rozkładem normalnym lub t-Studenta
 • Laptop z pakietem MS Office i dostępem/możliwością podłączenia do Internetu (sala szkoleniowa będzie posiadała dostęp do WI-FI).

Ćwiczenia częściowo wykorzystywać będą usługę e-stat (zapewnione przez organizatora, www.e-stat.pl)


Przykładowe pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź, a które szerzej będą omówione na szkoleniu:

P. W jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka dla bezstronności?
O. Kwestionariusz / ankieta

P. W jaki sposób zrealizować analizę ryzyka oceny zgodności analizy produktu w wymaganiami ustawowymi?
O. Jednostronny test istotności – wyznaczone prawdopodobieństwa określają poziomy ryzyka fałszywego stwierdzenia niezgodności oraz fałszywego stwierdzenia zgodności.

P. W jakiej formie prowadzić analizę ryzyka związaną z system zarządzania?
O. W formie tabelarycznej z wykorzystaniem tzw. macierzy ryzyka


Nasz wykładowca: Dr hab. Wojciech Hyk - pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu badań fizykochemicznych i analitycznych nowych materiałów z wykorzystaniem klasycznych i nowoczesnych technik instrumentalnych oraz zagadnień związanych z kontrolą jakości pomiarów w laboratoriach badawczych. Posiada doświadczenie jako szkoleniowiec i wykładowca w zakresie m.in. analizy statystycznej oraz kontroli jakości pomiarów w obszarze badań fizykochemicznych i analitycznych. Współautor podręcznika: „Analiza statystyczna w laboratorium”, PWN, Warszawa 2016 (rozszerzona kontynuacja monografii „Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym”). Twórca usługi e-stat „Analiza statystyczna przez Internet” (www.e-stat.pl). Szkoli z następującej tematyki: walidacji wybranych metod pomiarowych z uwzględnieniem etapu pobierania próbek, konstruowania budżetów niepewności, wzorcowania wyposażenia badawczo – pomiarowego, prowadzenia kart kontrolnych Shewharta, interpretacji wyników badań biegłości, oraz aspektów formalno – prawnych systemu kontroli jakości.


Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych. Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrivie (uwaga: konieczność zabrania ze sobą laptopa, aby móc odczytać materiały podczas szkolenia);
 • (opcjonalnie za dopłatą: + 250,00 zł netto do ceny szkolenia) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na tablecie*.

 

* (wybierając opcję z tabletem) uczestnik szkolenia otrzyma na własność tablet Huawei Mediapad T3, 7ʹʹ z wgraną wersją elektroniczną materiałów szkoleniowych. Taka forma udostepnienia materiałów umożliwi, nie tylko w trakcie szkolenia, szybkie wyszukiwanie informacji (np. wyszukiwanie po haśle) oraz ułatwi przekazanie kaskadowo informacji innym pracownikom laboratoriów, którzy nie brali udziału w szkoleniu, przy użyciu przenośnego nośnika pamięci, bez konieczności używania komputera.


 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub w formie elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, przerwy kawowe oraz obiad.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Szkolenie jednodniowe nie zawiera noclegu, jeżeli mają Państwo potrzebę rezerwacji noclegu – zapraszamy do kontaktu, polecimy dogodne hotele w okolicy miejsca szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik
Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamknięteg o na miejscu w laboratorium:
formularz kontaktowy szkolenia|msedu.pl| class="btn-more white-dark"|szkolenia|msedu.pl