06.10 - Pobieranie próbek środowiskowych – woda podziemna, woda powierzchniowa, woda do spożycia oraz ścieki. Pomiary terenowe: pH, PEW, temperatura, zwierciadło wody.
07.10 - Badania biegłości - PROGRAM POBIERANIE PRÓBEK - ŚRODOWISKO OGÓLNE

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16 h )
Termin szkolenia:
06 - 07 października 2022 r.
Miejsce szkolenia: Rypin (ok. 60 km ~Torunia)
Symbol szkolenia: pobieranie próbek
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
1200 zł
1476 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
1100 zł
1353 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
 • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

Cena szkolenia obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu w terminie 06.10 praktyczno - teoretycznym, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz obiad. Udział w szkoleniu daje możliwość udziału w badaniach biegłości w dniu 07.10 bez ponoszenia dodatkowych opłat za udział w badaniach PT (udział gratis w cenie szkolenie).

Cena szkolenia nie obejmuje:
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Rekomendowany Hotel do rezerwacji noclegu: Hotel Level - Rypin, ul. Mławska 48. (ceny noclegu ze śniadaniem od 150 zł pokój jednoosobowy, od 200 zł - pokój dwuosobowy). Jeżeli chcieliby Państwo korzystać z tego hotelu i włączyć koszty noclegu do ceny szkolenia proszę o kontakt z organizatorem: mk@msedu.pl).

CZĘŚĆ I - 06.10
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie dedykowane do osób, które zaczynają pobierać lub mają niewielkie doświadczenie lub chcą doskonalić swoje umiejętności w poborze próbek środowiskowych: wód podziemnych, wód powierzchniowych, wód do spożycia oraz ścieków (ścieki pobieranie ręczne).

Udział w badaniach PT realizowanych w dniu następnym dla chętnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione różne techniki pobierania próbek ww. matryc oraz sposoby wykonywania pomiarów terenowych.

ZAKRES SZKOLENIA:

w pierwszym dniu zostanie zrealizowane szkolenie podczas którego zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia teoretyczne, a następnie przeprowadzone zajęcia praktyczne, z instruktażem w terenie przeprowadzonym przez eksperta, gdzie będzie można pobrać próbki. Do dyspozycji uczestników będzie piezometr, rzeka, kran oraz oczyszczalnia ścieków.

Dzień 1 (9.30 – 17.30)

A. Wymagania dotyczące zasobów w zakresie pobierania próbek środowiskowych:

 •  personel pobierający próbki,
 • wyposażenie do pobierania próbek,
 • wyposażenie do pomiarów terenowych, 
 • szkolenie próbkobiorców.                                                                                                                        

B. Wymagania dotyczące procesu pobierania próbek środowiskowych:

 • plan pobierania próbek,
 • wybór metody pobierania próbek,
 • kontrola jakości pobierania próbek / udział w badaniach biegłości,
 • postępowanie z pobranymi próbkami,
 • wykonywanie pomiarów terenowych,
 • zapisy techniczne w terenie,
 • transport próbek do laboratorium,
 • raport z pobierania próbek.

Na szkoleniu zostaną omówione dokumenty:

 • PN-ISO 5667-10:2021-11 Jakość wody –  Pobieranie próbek - Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków,
 • PN-EN ISO 5667-6:2016-12 Jakość wody –  Pobieranie próbek –  Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni,
 • PN-ISO 5667-11:2017-10 Jakość wody –  Pobieranie próbek –  Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych,
 • PN-ISO 5667-5 Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji.

Uczestnicy szkolenia powinni być wyposażeni we własny sprzęt do pobierania próbek oraz wykonania pomiarów terenowych:

 • własny sprzęt stosowany do pobierania próbek (wody z rzeki, wody do spożycia, ścieków),
 • własny sprzęt do pomiarów terenowych: pH-metr, konduktometr, termometr,
 • własne czerpaki/wiadra, czerpak teleskopowy, pompki do max 15 m do wody podziemnej, świder, łopata, gps,
 • wyposażenie osobiste, wykorzystywane podczas poborów rutynowych (np. stroje, nakrycia, okulary ochronne, rękawiczki, obuwie etc.),
 • dokumenty stosowane w laboratorium przy pobieraniu próbek,
 • formularze stosowane rutynowo w pracy laboratoryjnej (do prowadzenia zapisów w czasie pobierania próbek).

Dzień 2 (8.30 – 16.30) - Badania biegłości - PROGRAM POBIERANIE PRÓBEK - ŚRODOWISKO OGÓLNE

PYTANIA DO KOORDYNATORA - SYLWIA TYBURSKA
telefon: 795 490 641; mail: sylwia.tyburska@ms-lab.pl

Program oraz Formularz zgłoszenia na badania PT (ZOBACZ)

 

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium + pobieranie próbek środowiskowych oraz pomiary terenowe.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej - miejscowość Rypin.

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla próbkobiorców pobierających próbki środowiskowe.

Nasz wykładowca: Krzysztof Jędrzejczyk - absolwent chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium z zakresu akustyki na Politechnice Warszawskiej.

Praktyk, wieloletnie doświadczenie w pracy w Laboratorium zdobywał u akredytowanego organizatora badań PT, gdzie pełnił wiele funkcji od próbkobiorcy, kierownika Pracowni Badań Terenowych po funkcje statystyka i następnie kierownika ds. jakości. Pełnił funkcje koordynatora oraz weryfikatora badań PT w POLLABIE, gdzie jest członkiem kolegium sekcji Ochrony Środowiska.

Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji.

Zawodowo związany był również z Laboratorium Izby Celnej w Gdyni.

Ekspert, szkoleniowiec i konsultant MS EDU.

 

Poniżej warunki świadczenia usług - informacje co zawiera cena szkolenia.

 

 

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

kod: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu w terminie 06.10 praktyczno - teoretycznym, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz obiad. Udział w szkoleniu daje możliwość udziału w badaniach biegłości w dniu 07.10 bez ponoszenia dodatkowych opłat za udział w badaniach PT (udział gratis w cenie szkolenie).

Cena szkolenia nie obejmuje:
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Rekomendowany Hotel do rezerwacji noclegu: Hotel Level - Rypin, ul. Mławska 48. (ceny noclegu ze śniadaniem od 150 zł pokój jednoosobowy, od 200 zł - pokój dwuosobowy). Jeżeli chcieliby Państwo korzystać z tego hotelu i włączyć koszty noclegu do ceny szkolenia proszę o kontakt z organizatorem: mk@msedu.pl).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(246, 148, 0); text-decoration-line: none;"|szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik