MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 8 podstron zawierających "Kod: Kompetentne Kierownictwo Laboratorium"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
Kompetentne Kierownictwo Laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla Kierownictwa Laboratorium (właścicieli, dyrektorów, „najwyższego
Kompetentne Kierownictwo Laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla Kierownictwa Laboratorium (właścicieli, dyrektorów, „najwyższego
Kompetentny Kierownik ds. jakości w Laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla Kierowników jakości, celem pełnienia tej funkcji w sposób
Kompetentny Kierownik ds. jakości w Laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla Kierowników jakości, celem pełnienia tej funkcji w sposób
Kompetentny Kierownik techniczny – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla Kierowników technicznych, celem pełnienia tej funkcji
Kompetentny Kierownik techniczny – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla Kierowników technicznych, celem pełnienia tej funkcji
Kompetencje i zadania kierownictwa oraz personelu technicznego w działalności laboratorium opartej o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji kierownictwa zarządzającego w laboratoriach pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN