MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 6 podstron zawierających "ISO 17043"
Kompetentny organizator PT/ILC oraz kryteria wyboru programów PT/ILC zgodnie z PN-EN ISO 17025, DA-05, PN-EN ISO 17043 oraz EA4/21. Częstotliwość oraz zakres uczestnictwa PT/ILC zgodnie DA-05 i EA4/18
Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wyboru programów PT/ILC oraz sposobu wyboru kompetentnego organizatora PT/ILC. Ustalenie
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
Szkolenia zamknięte
Szkolenia zamknięte, które proponujemy w naszej ofercie, są to szkolenia dedykowane dla konkretnego odbiorcy: organizacji, laboratorium, grupy pracowników. Forma takiego
Jak opracować plan, model statystyczny oraz sprawozdanie z małych porównań międzylaboratoryjnych
Program szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna wymagania dokumentu EA-4/21 INF: 2018, PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015 dotyczące organizacji małych porównań
ORGANIZACJA BADAŃ BIEGŁOŚCI I PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH KROK PO KROKU
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Znowelizowana polityka Polskiego Centrum Akredytacji - DA-05 dot. uczestnictwa w badaniach biegłości, w sposób
SYMPOZJUM ANALITYCZNE | SZKOLENIA | KURSY
Ogromnie cieszymy się, że możemy poinformować, iż po dłuższej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią, wracamy do organizacji  wydarzeń stacjonarnych:
Kompetentny personel techniczny w laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla personelu technicznego laboratorium, dla świadomego i efektywnego