#ISO17025 #Akredytacja #Praktyka laboratoryjna

Kategorie szkoleń dla laboratoriów

Norma ISO 17025 - wymagania dotyczące zasobów

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Norma ISO 17025 - wymagania dotyczące procesu

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Norma ISO 17025 - wymagania dotyczące systemu zarządzania

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Kompetentne Kierownictwo Laboratorium

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Kurs Auditor Wewnętrzny w Laboratorium

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Akredytacja - Wymagania normy ISO 17025 - Inne wymagania akredytacyjne

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Mikrobiologia

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Fizykochemia - laboratoria środowiskowe

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Środowisko pracy

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Statystyka w Laboratorium

Lista szkoleń (ZOBACZ)

ISO 17043 - Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości

Lista szkoleń (ZOBACZ)

ISO 17034 - Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia

Lista szkoleń (ZOBACZ)

Analityka -- Analizy Instrumentalne

Lista szkoleń (ZOBACZ)