Szkolenia Komunikat PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r. - aktualizacja szkoleń MS EDU

04.10.2021

W związku z nowym Komunikatem PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r. aktualizacji uległy szkolenia MS EDU, które swoim zakresem obejmują informacje zawarte w Komunikacie.

 


SZKOLENIE:

Ważne wyniki badań i pomiarów - zasady powoływania się laboratorium na akredytację (zawiera nowość - Interpretacja Komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r.) - Webinar - 4H

Kurs ma za zadanie uporządkować wiedzę personelu raportującego wyniki poprzez szczegółowe omówienie wymagań/ wytycznych związanych przedstawianiem wyników oraz zobrazowanie tych wymagań gotowymi przykładami analizowanymi w trakcie szkolenia.

PIERWSZY WOLNY TERMIN SZKOLENIA: 5.11, 27.01.2022 r.

 

SZKOLENIE (MIKROBIOLOGIA):

Praktyczne zastawanie komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 w procesie szacowanie niepewności pomiaru PN-EN ISO 19036:2020-04 -w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem zasady podejmowania decyzji ILAC G8:09/2019
Webinar - 7 H (szkolenie zaktualizowano o nowy Komunikat PCA)

PIERWSZY WOLNY TERMIN SZKOLENIA: 16.11

 

SZKOLENIE: 

WYMAGANIA STAWIANE LABORATORIOM WYKONUJĄCYM BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW W OBSZARACH REGULOWANYCH PRAWNIE
WEBINAR - 7,5H

PIERWSZY WOLNY TERMIN SZKOLENIA: 19.10

 

SZKOLENIE: 

Raportowanie wyników – kurs dla personelu opracowującego sprawozdania z badań / świadectwa wzorcowania
Webinar - 7H

PIERWSZY WOLNY TERMIN SZKOLENIA: 23.11

 

SZKOLENIE: 

Wymagania, prawa i obowiązki laboratoriów wynikające z dokumentów PCA
Dokumenty DA-05, DA-06, DA-02 (oraz Komunikat PCA nr 353 z 24.08.21 r.), DA-08, DA-10 - Webinar - 7 H

PIERWSZY WOLNY TERMIN SZKOLENIA: 22.11