SYMPOZJUM ANALITYCZNE | SZKOLENIA | KURSY

20.04.2022

Ogromnie cieszymy się, że możemy poinformować, iż po dłuższej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią, wracamy do organizacji  wydarzeń stacjonarnych: szkoleń, audytów, konsultacji oraz konferencji.

W najbliższych dniach w naszym kalendarium będą się systematycznie pojawiały nowe tematy szkoleń stacjonarnych. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i wyszukiwania interesujących Państwa szkoleń, polecamy naszą wyszukiwarkę tematyczną: ZOBACZ

Serdecznie zapraszamy również na Sympozjum Analityczne w czerwcu, które będzie niepowtarzalną okazją nie tylko do zdobycia i pogłębienia wiedzy merytorycznej, ale również do odnowienia znajomości oraz pozyskania nowych kontaktów branżowych.

W tym roku we współpracy z firmą MS Spektrum organizujemy XXVI Sympozjum Analityczne pt. “Klimatyczna Chemia Analityczna" poświęcone zagadnieniom chemii analitycznej oraz wielu tematom związanym z działalnością laboratoryjną, które zostało zaplanowane w terminie 06-08.06.2022 r., w Bronisławowie - w samym centrum Polski, nad Zalewem Sulejowskim.

XXVI Sympozjum to niezwykle ważne wydarzenie branżowe o czym świadczą uzyskane patronaty:

  • Patronat Honorowy Prezesa Głównego Urzędu Miar;
  • Patronat Honorowy Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej;
  • Patronat Honorowy Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Firma MS Spektrum jako kompetentny parter w spektroskopii, jest autoryzowanym przedstawicielem lidera na rynku przyrządów analitycznych – Analytik Jena, która oferuje precyzyjne, wydajne i łatwe w obsłudze spektrometry ICP-OES, ICP – MS oraz AAS. Producent posiada także w ofercie spektrofotometry UV-VIS, a także analizatory węgla organicznego TOC, a także AOX. W ofercie firmy znajdziemy również urządzenia do analizy elementarnej EA, a także mineralizator mikrofalowy do przygotowania prób oraz wiele innych. Drugim wiodącym partnerem MS Spektrum jest firma Bruker, która jest producentem m. in. zaawansowanych technologicznie spektrometrów FTIR, FT-NIR i RAMANA. Mając tak bogatą ofertę produktową, MS Spektrum współpracuje z wieloma ekspertami i praktykami z branży laboratoryjnej, co umożliwia organizowanie unikatowego na skale krajową sympozjum analitycznego.

Bogaty merytorycznie program, warsztaty aparaturowe, sesje tematyczne – m .in. Blok ISO/IEC 17025, liczne atrakcje i integracje czynią to wydarzenie jednym z głównych branżowych wydarzeń roku 2022.

Program sympozjum prezentuje szerokie spektrum zagadnień, aby jak najlepiej dotrzeć do różnych płaszczyzn działalności laboratoryjnej. Problemy z jakimi borykają się laboratoria to szereg wyzwań związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO 17025, innymi wymaganiami akredytacyjnymi, czy też normami technicznymi. 

Chcielibyśmy szczególnie zwrócić Państwa uwagę na trzeci dzień wykładów, ponieważ podczas tego dnia będzie możliwość wysłuchania interesujących prelekcji wykładowców MS EDU. Trzeci dzień Sympozjum rozpoczyna Blok ISO/IEC 17025, który omawia problemy i wyzwania związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wśród ekspertów którzy podczas tego panelu podzielą się swoją wiedzą są wykładowcy MS EDU: Pani Katarzyna Szymańska, Pani Monika Partyka, Pan Krzysztof Jędrzejczyk oraz Profesor Piotr Konieczka.

Ekspert MS EDU Pani Katarzyna Szymańska przybliży zagadnienia związane z wymaganiami dotyczącymi zasobów, tj. personelu, pomieszczeń i warunków środowiskowych, wyposażenia, spójności pomiarowej oraz wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz. Jest to szeroka tematyka, która swoim zakresem mogłaby wypełnić kilka dni szkoleniowych. Jednak podczas tej prelekcji ekspert zbierze najważniejsze wnioski, podparte swoim doświadczeniem szkoleniowym, audytorskim oraz konsultacyjnym. Drugi wykład, który przybliży Pani Monika Partyka będzie dotyczył doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wymagań dotyczących procesów. Nasz ekspert skupi się na omówieniu i przybliżeniu najczęściej popełnianych błędów które pojawiają się i są powielane w Laboratoriach przy spełnianiu wymagań normy ISO 17025, a które identyfikują auditorzy, eksperci podczas auditów czy konsultacji. Pan Krzysztof Jędrzejczyk omówi natomiast zagadnienia z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, DA-05, PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz EA4/21, które dotyczą kompetentnych organizatorów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych. Ostatni wykład tego dnia, Profesora Konieczki, przybliży nam zagadnienia z zakresu graficznego przedstawiania wyników pomiarów. Cały cykl wykładów tego dnia zakończy ekspercki panel dyskusyjny nt. Wyzwania i problemy akredytowanych laboratoriów”. Ekspercki panel dyskusyjny podczas którego wszyscy nasi eksperci będą odpowiadać na Państwa pytania, udzielać konsultacji oraz dyskutować nad wieloma często trudnymi na pierwszy rzut oka kwestiami, to niepowtarzalna okazja do rozwiania swoich wątpliwości, uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Cały program sympozjum oraz karta zgłoszenia dostępne są pod LINKIEM.

Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia!