Nowy Komunikat PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r. - szkolenia MS EDU

10.09.2021

Na stronie PCA ukazał się nowy Komunikat nr 353 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zgodnie z:

wymaganiami akredytacyjnymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,

zasadami metrologii określonymi w przewodniku PKN-ISO/IEC Guide 99 (VIM),

oraz wytycznymi ILAC G17:01/2021,

wynik ilościowego akredytowanego badania powinien być przedstawiany w raporcie jako wartość wielkości mierzonej wyrażona liczbą i jednostką miary wraz (gdy to zasadne) z powiązaną z wynikiem pomiaru niepewnością pomiaru. Zasady wynikające z podstaw
metrologii, dotyczące przedstawiania (zapisu) wyniku pomiaru ilościowego w raporcie, są określone w przewodniku VIM. (...) więcej


Informujemy, że wszystkie szkolenia MS EDU odnoszące się tematyką do zakresu Komunikatu Polskiego Centrum Akredytacji są zaktualizowane i prezentują aktualne treści.

Przygotowaliśmy również szkolenie, które dokładnie omawia i interpretuje treść Komunikatu nt.: 

Ważne wyniki badań i pomiarów - zasady powoływania się laboratorium na akredytację (zawiera nowość - Interpretacja Komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r.) - Webinar - 4H

Kurs ma za zadanie uporządkować wiedzę personelu raportującego wyniki poprzez szczegółowe omówienie wymagań/ wytycznych związanych przedstawianiem wyników oraz zobrazowanie tych wymagań gotowymi przykładami analizowanymi w trakcie szkolenia.

Wszystkie materiały dodatkowe prezentowane w ramach szkolenia, zostaną przekazane uczestnikom w ramach „wartości dodanej”. Zapraszamy link do szkolenia

UWAGA KOLEJNY TERMIN SZKOLENIA: 20.10; 27.10.2022 r.