Mikrobiologia - NOWOŚĆ - PUBLIKACJA NORMY PN-ISO 29201:2022-02

09.02.2022

Szanowni Państwo,

w związku z publikacją nowej normy w PKN:

PN-ISO 29201:2022-02 Jakość wody -- Zmienność wyników badań i niepewność pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych - wersja angielska w dniu 03.02.2022 r.

Zapraszamy na nasze szkolenia:

(nowość) Niepewność pomiaru w ilościowych badaniach mikrobiologicznych próbek wody. Omówienie założeń najnowszej normy PN-ISO 29201:2022-02
Webinar - 7H

dostępne terminy: 29.03 oraz 06.05