KALENDARZ MS EDU 2023

21.11.2022

KALENDARZ MS EDU  -  PLANY SZKOLENIOWE 2023 - EDYCJA I
 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami szkoleniowymi MS EDU na rok 2023. Kalendarz będzie na bieżąco aktualizowany o nowe szkolenia.

Zapraszamy również do zgłaszania swoich uwag i propozycji szkoleniowych na adres mk@msedu.pl

LP. Data  Temat Wykładowca Cena 
1. 08.02.2023 r.  "Nadzór nad wyposażeniem oraz zapewnianie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 420 zł netto, 2 i kolejna osoba 370 zł netto 
2. 13.02.2023 r. "Doskonalimy dokumentację w laboratorium - praktyczny kurs z odchudzania dokumentacji w laboratorium", webinar 7H  mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 460 zł netto, 2 i kolejna osoba 420 zł netto 
3. 15.02.2023 r.  "Raportowanie wyników – kurs dla personelu opracowującego sprawozdania z badań / świadectwa wzorcowania", webinar 7H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
4.  21 - 22.02.2023 r.   "Kompetentny Kierownik ds. jakości w Laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Szkolenie doskonalące dla Kierowników ds. Jakości / przygotowujące do pełnienia funkcji Kierownika ds. Jakości", webinar 14H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 800 zł netto, 2 i kolejna osoba 750 zł netto 
5. 22.02.2023 r. "Wprowadzenie do techniki optycznej spektrometrii emisyjnej z różnymi technikami wzbudzania: mikrofalowo wzbudzoną plazmą oraz indukcyjnie sprzężoną plazmą MIP OES i ICP OES. POZIOM 1", webinar 6H prof. dr hab. Przemysław Niedzielski  1 os. 550 zł netto, 2 i kolejna osoba 450 zł netto 
6. 27 - 28.02.2023 r.  "Kompetentny Kierownik techniczny – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02", webinar 14H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 790 zł netto, 2 i kolejna osoba 700 zł netto 
7. 01.03.2023 r.  "Audit wewnętrzny systemu zarządzania według   PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wg wytycznych PN-EN ISO 19011:2018-08  – kurs podstawowy", webinar 7,5h mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 430 zł netto, 2 i kolejna osoba 380 zł netto 
8. 07.03.2023 r.  "Pomiary oświetlenia elektrycznego we wnętrzach z uwzględnieniem wymagań nowej normy oświetleniowej PN-EN-12464-1:2022-01", webinar 6H mgr Grzegorz Jenczała  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
9. 08.03.2023 r. "Wzorcowanie wyposażenia i stosowanie materiałów odniesienia jako element nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewniania spójności pomiarowej – analiza świadectw wzorcowania oraz dokumentów certyfikowanych materiałów odniesienia", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 430 zł netto, 2 i kolejna osoba 370 zł netto 
10. 08.03.2023 r.  "Wprowadzenie do techniki indukcyjnie sprzężonej plazmy spektrometrii mas ICP MS. POZIOM I", webinar 6H prof. dr hab. Przemysław Niedzielski  1 os. 550 zł netto, 2 i kolejna osoba 450 zł netto 
11. 09.03.2023 r.   "Vademecum wiedzy w zakresie ilościowych i jakościowych  metod mikrobiologicznych badania żywności ", webinar 7H mgr Marta Tytko  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
12.  13.03.2023 r.  "Kompetencje i zadania kierownictwa oraz personelu technicznego w działalności laboratorium opartej o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 420 zł netto, 2 i kolejna osoba 370 zł netto 
13. 15.03.2023 r. "Podstawowe obliczenia stosowane w praktyce laboratorium chemicznego – kompendium dla początkujących. ANALITYKA OD PODSTAW 1", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 400 zł netto, 2 i kolejna osoba 350 zł netto 
14. 15.03.2023 r. "Wprowadzenie do techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS. POZIOM I", webinar 6H prof. dr hab. Przemysław Niedzielski  1 os. 550 zł netto, 2 i kolejna osoba 450 zł netto 
15. 20.03.2023 r. "Pobieranie próbek powietrza czynników pyłowych, chemicznych, włókien respirabilnych w środowisku pracy: zasady, obliczanie wskaźników narażenia, weryfikacja, szacowanie niepewności, potwierdzanie ważności wyników", webinar 6H mgr Grzegorz Jenczała  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
16. 22.03.2023 r. "Realizacja procesu weryfikacji / walidacji metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 420 zł netto, 2 i kolejna osoba 380 zł netto 
17. 22.03.2023 r.  "Praktyczne aspekty techniki optycznej spektrometrii emisyjnej z różnymi technikami wzbudzania: mikrofalowo wzbudzoną plazmą oraz indukcyjnie sprzężoną plazmą MIP OES i ICP OES. POZIOM II", webinar 6H prof. dr hab. Przemysław Niedzielski  1 os. 550 zł netto, 2 i kolejna osoba 450 zł netto 
18. 23 - 24.03.2023 r.  "Praktyka laboratoryjna w realizacji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, zachowaniem spójności wyników badań i wzorcowań w świetle wymagań normy PN-EN ISO 17025:2018-02 i dokumentów jednostki akredytacyjnej. Warsztaty", webinar 14H mgr Andrzej Hantz  1 os. 800 zł netto, 2 i kolejna osoba 700 zł netto 
19. 23 -24.03.2022 r. "Kompetentny personel techniczny w laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02", webinar 14H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 800 zł netto, 2 i kolejna osoba 700 zł netto 
20. 27.03.2023 r. "Audit wewenętrzny systemu zarządzania według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wg wytycznych PN-EN ISO 19011:2018-08 - kurs zaawansowany", webinar 7,5H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
21. 29.03.2023 r. "Realizacja procesu oceny niepewności pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego", webinar 7H  dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 420 zł netto, 2 i kolejna osoba 380 zł netto 
22. 30.03.2023 r. "Vademecum wiedzy w zakresie ilościowych metod mikrobiologicznych badania wody", webinar 7H mgr Marta Tytko  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
23. 03.04.2023 r.  "Walidacja i weryfikacja metod badawczych w środowisku pracy", webinar 6H  mgr Grzegorz Jenczała  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
24. 03-04.04.2023 r.  "Działania korygujące, ryzyka i szanse, odstępstwa oraz praca niezgodna z wymaganiami – działania doskonalące w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty", webinar 12H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 790 zł netto, 2 i kolejna osoba 740 zł netto 
25. 13-14.04.2023 r. "Auditor wewnętrzny w laboratorium. Warsztaty zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu auditora wewnętrznego w laboratorium", webinar 14H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 900 zł netto, 2 i kolejna osoba 800 zł netto 
26. 17.04.2023 r. "Wyposażenie pomiarowe, organizmy testowe oraz podłoża mikrobiologiczne -  kompendium wiedzy", webinar 7H mgr Marta Tytko  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
27. 18.04.2023 r.  "Podstawy chemicznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w laboratoriach badających próbki środowiskowe. ANALITYKA OD PODSTAW 2", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 400 zł netto, 2 i kolejna osoba 350 zł netto 
28. 19.04.2023 r. "Praktyczne aspekty techniki indukcyjnie sprzężonej plazmy spektrometrii mas ICP MS. POZIOM II", webinar 6H  prof. dr hab. Przemysław Niedzielski  1 os. 550 zł netto, 2 i kolejna osoba 450 zł netto 
29. 20 - 21.04.2023 r.  "Pełna moc Excela w systemach zarządzania w laboratorium.  Sposób na elektroniczne zarządzanie informacją", szkolenie stacjonarne w Warszawie, 15H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 1350 zł netto, 2 i kolejna osoba 1250 zł netto 
30. 24 - 25.04.2023 r. "Weryfikacja/ walidacja oraz ocena niepewności metod badawczych w praktyce laboratorium chemicznego badającego próbki wód i ścieków – kurs dla średniozaawansowanych", szkolenie stacjonarne w Warszawie, 14H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 1350 zł netto, 2 i kolejna osoba 1250 zł netto 
31. 26.04.2023 r. "Mikrobiologiczne badania wody - doskonalenie kompetencji technicznych", webinar 7H mgr Marta Tytko  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
32. 26.04.2023 r. "Praktyczne aspekty techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS. POZIOM II", webinar 6H prof. dr hab. Przemysław Niedzielski  1 os. 550 zł netto, 2 os. i kolejna osoba 450 zł netto 
33. 27.04.2023 r. "Szacowanie i ocena niepewności dla metod badawczych w środowisku pracy: możliwości  i praktyczne przykłady obliczeń", webinar 6H mgr Grzegorz Jenczała  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
34. 27 - 28.04.2023 r.  "Kompetentny Kierownik techniczny – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02", webinar 14H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 790 zł netto, 2 i kolejna osoba 700 zł netto 
35. 08.05.2023 r. "Audit wewnętrzny systemu zarządzania według   PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wg wytycznych                              PN-EN ISO 19011:2018-08  – kurs podstawowy",    webinar 7,5h mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 430 zł netto, 2 i kolejna osoba 380 zł netto 
36. 10.05.2023 r.  "Podstawy instrumentalnych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w laboratoriach badających próbki środowiskowe", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 400 zł netto, 2 i kolejna osoba 350 zł netto 
37. 11.05.2023 r. "Doskonalimy dokumentację w laboratorium - praktyczny kurs z odchudzania dokumentacji                    w laboratorium", webinar 7H  mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 460 zł netto, 2 i kolejna osoba 420 zł netto 
38. 15.05.2023 r. "Badania mikroklimatu w środowisku pracy", webinar 8H mgr Grzegorz Jenczała  1 os. 500 zł netto, 2 i kolejna osoba 450 zł netto 
39. 17.05.2023 r. "Nadzór nad wyposażeniem oraz zapewnianie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 420 zł netto, 2 i kolejna osoba 370 zł netto 
40. 19.05.2023 r. "Raportowanie wyników – kurs dla personelu opracowującego sprawozdania z badań / świadectwa wzorcowania", webinar 7H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
41. 25.05.2023 r. "Audit wewnętrzny systemu zarządzania według PN-EN ISO 19011:2018-08 - kurs zaawansowany", webinar 7,5H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
42. 26.05.2023 r. "Vademecum wiedzy w zakresie ilościowych i jakościowych  metod mikrobiologicznych badania żywności ", webinar 7H mgr Marta Tytko  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
43. 02.06.2023 r.  "Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego wykorzystywanego w badaniach  w środowisku pracy, zapewnienie spójności pomiarowej, świadectwa wzorcowania", webinar 6H mgr Grzegorz Jenczała  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
44. 05.06.2023 r. "Niezgodności, spostrzeżenie w laboratorium mikrobiologicznym – praktyczne omówienie najczęściej spotykanych niezgodności w obszarze badań mikrobiologicznych", webinar 6H mgr Marta Tytko  1 os. 430 zł netto, 2 i kolejna osoba 380 zł netto 
45. 05 - 06.06.2023 r. "Kompetentny personel techniczny w laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02", webinar 14H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 800 zł netto, 2 i kolejna osoba 700 zł netto 
46. 13-14.06.2023 r. "Kompetentny Kierownik ds. jakości w Laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Szkolenie doskonalące dla Kierowników ds. Jakości / przygotowujące do pełnienia funkcji Kierownika ds. Jakości", webinar 14H  mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 800 zł netto, 2 i kolejna osoba 750 zł netto 
47. 14.06.2023 r.  "Realizacja procesu weryfikacji / walidacji metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego", webinar 7H  dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 420 zł netto, 2 i kolejna osoba 380 zł netto 
48. 15.06.2023 r. "Vademecum wiedzy w zakresie ilościowych metod mikrobiologicznych badania wody" , webinar 7H  mgr Marta Tytko  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto 
49. 19 - 20.06.2023 r. "Działania korygujące, ryzyka i szanse, odstępstwa oraz praca niezgodna z wymaganiami – działania doskonalące w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty", webinar 12H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 790 zł netto, 2 i kolejna osoba 740 zł netto 
50. 26 - 27.06.2023 r.  "Pełna moc Excela w systemach zarządzania w laboratorium.  Sposób na elektroniczne zarządzanie informacją", szkolenie stacjonarne w Warszawie, 15H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 1350 zł netto, 2 i kolejna osoba 1250 zł netto 
51. 20.09.2023 r. "Wzorcowanie wyposażenia i stosowanie materiałów odniesienia jako element nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewniania spójności pomiarowej – analiza świadectw wzorcowania oraz dokumentów certyfikowanych materiałów odniesienia", webinar 7H dr inż. Agnieszka Wiśniewska  1 os. 430 zł netto, 2 i kolejna osoba 370 zł netto 
52. 21.09.2023 r. "Audit wewnętrzny systemu zarządzania według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wg wytycznych PN-EN ISO 19011:2018-08  – kurs podstawowy", webinar 7,5H mgr Katarzyna Szymańska  1 os. 430 zł netto, 2 i kolejna osoba 380 zł netto 
53. 21.09.2023 r. "Mikrobiologiczne badania wody - doskonalenie kompetencji technicznych ", webinar 7H mgr Marta Tytko  1 os. 450 zł netto, 2 i kolejna osoba 400 zł netto