Aktualności

Aktualności ze szkoleń

17.10.2018
Wydanie 3 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących postawiło nowe wyzwania przed laboratoriami. Aby ...
czytaj więcej