MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 5 podstron zawierających "statystyka w laboratorium"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
Jak opracować plan, model statystyczny oraz sprawozdanie z małych porównań międzylaboratoryjnych
Program szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna wymagania dokumentu EA-4/21 INF: 2018, PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015 dotyczące organizacji małych porównań
Kontrola jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowanie z nimi
Zakres merytoryczny szkolenia: szkolenie dedykowane do laboratoriów pobierających próbki wód środowiskowych. Na szkoleniu zostaną przedstawione różne
Kompetentny organizator PT/ILC oraz kryteria wyboru programów PT/ILC zgodnie z PN-EN ISO 17025, DA-05, PN-EN ISO 17043 oraz EA4/21. Częstotliwość oraz zakres uczestnictwa PT/ILC zgodnie DA-05 i EA4/18
Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wyboru programów PT/ILC oraz sposobu wyboru kompetentnego organizatora PT/ILC. Ustalenie
06.10 - Pobieranie próbek środowiskowych – woda podziemna, woda powierzchniowa, woda do spożycia oraz ścieki. Pomiary terenowe: pH, PEW, temperatura, zwierciadło wody.
Cena szkolenia obejmuje: Uczestnictwo w szkoleniu w terminie 06.10 praktyczno - teoretycznym, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwa