MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 11 podstron zawierających "kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
Działania korygujące, ryzyka i szanse, odstępstwa oraz praca niezgodna z wymaganiami – działania doskonalące w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Celem szkolenia jest omówienie i zobrazowanie w sposób praktyczny, wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Pełna moc Excela w systemach zarządzania w laboratorium. Sposób na elektroniczne zarządzanie informacją.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie stanowi zbiór inspiracji, narzędzi i gotowych rozwiązań, jak wykorzystać efektywnie Excela w systemie
Kompetentny organizator PT/ILC oraz kryteria wyboru programów PT/ILC zgodnie z PN-EN ISO 17025, DA-05, PN-EN ISO 17043 oraz EA4/21. Częstotliwość oraz zakres uczestnictwa PT/ILC zgodnie DA-05 i EA4/18
Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wyboru programów PT/ILC oraz sposobu wyboru kompetentnego organizatora PT/ILC. Ustalenie
Raportowanie wyników – kurs dla personelu opracowującego sprawozdania z badań / świadectwa wzorcowania
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie dedykowane dla personelu zajmującego się opracowywaniem sprawozdań z badań/świadectw wzorcowania, celem
Potwierdzanie ważności wyników – narzędzia potwierdzania ważności wyników, analiza danych i śledzenie kierunku ich zmian
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Celem kursu jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań polityki PCA DA-05 Polityka dotycząca
Realizacja procesu weryfikacji / walidacji metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie
06.10 - Pobieranie próbek środowiskowych – woda podziemna, woda powierzchniowa, woda do spożycia oraz ścieki. Pomiary terenowe: pH, PEW, temperatura, zwierciadło wody.
Cena szkolenia obejmuje: Uczestnictwo w szkoleniu w terminie 06.10 praktyczno - teoretycznym, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwa
Zapewnianie ważności wyników badań wykonywanych w laboratorium chemicznym w kontekście wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych w zakresie zapewniania ważności wyników metod badawczych
Realizacja procesu oceny niepewności pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie
Realizacja procesu oceny niepewności pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie