MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 10 podstron zawierających "kod: mikrobiologia"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
Ocena ryzyka w badaniach mikrobiologicznych – strategiczne wymaganie do zaplanowania udziału w PT/ILC oraz określenia częstotliwości sprawdzeń
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego sposobu wykorzystania analizy ryzyk i szans w obszarze potwierdzania ważności
Niezgodności, spostrzeżenie w laboratorium mikrobiologicznym – praktyczne omówienie najczęściej spotykanych niezgodności w obszarze badań mikrobiologicznych.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem szkolenia jest omówienie krytycznych punktów działalności laboratoriów mikrobiologicznych. W trakcie
Podłoża mikrobiologiczne, szczepy – kompendium wiedzy. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 11133, DA-06 w kontekście najczęściej Popełnianych błędów.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem szkolenia jest omówienie podstawowych wymagań dokumentów kryterialnych w zakresie nadzorowania podłoży, zakresu
Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 - omówienie wymagań dokumentu wraz z procesem weryfikacji, szacowania niepewności oraz proces potwierdzania ważności wyników.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem szkolenia jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz omówienie w oparciu o przykładowe dane
(nowość) Niepewność pomiaru w ilościowych badaniach mikrobiologicznych próbek wody. Omówienie założeń najnowszej normy PN-ISO 29201:2022-02
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem szkolenia jest przedstawienie wymagań w zakresie oceny niepewności ilościowych metod mikrobiologicznych próbek wody a
Proces potwierdzania ważności wyników dla mikrobiologicznych metod badania próbek żywności i wody –wymagania najnowszego wydania DA-05,DA-06 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 Cel szkolenia: celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz doskonalenie praktycznych umiejętności konstruowania
(nowość) Nowa edycja norm PN-EN ISO 6888-1:2022-03 i PN-EN ISO 6888-2:2022-03 dotyczących oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności i paszach – kompleksowe wdrożenie dokumentu.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem szkolenia jest omówienie wymagań norm oznaczania liczby gronkowców a także praktyczna prezentacja sposobu wdrożenia
PN-EN ISO 16140-3:2021-07 Weryfikacja mikrobiologicznych metod badania żywności oraz mikrobiologicznych metod badania wody wg PN-EN ISO 13843:2017-10
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowo opublikowanej normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07 w zakresie
Audyt pionowy czyli wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie przeglądu zleceń, ofert i umów, zapisów laboratoryjny oraz sprawozdań z badań. Najczęściej popełniane błędy.
 Cel szkolenia: celem szkolenia jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wskazanie algorytmu postępowania jaki należy przyjąć projektując formularze