MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 4 podstron zawierających "Laboratoria środowiskowe_fizykochemia"
Kontrola jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowanie z nimi
Zakres merytoryczny szkolenia: szkolenie dedykowane do laboratoriów pobierających próbki wód środowiskowych. Na szkoleniu zostaną przedstawione różne
WYMAGANIA STAWIANE LABORATORIOM WYKONUJĄCYM BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW W OBSZARACH REGULOWANYCH PRAWNIE
Cel szkolenia: celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie kompetencji osób nadzorujących i/lub wykonujących badania próbek w obszarach regulowanych
Podstawy klasycznych metod badawczych wykorzystywanych w laboratoriach badających próbki środowiskowe oraz bieżąca kontrola jakości wykonywanych badań
Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności, posiadających niewielkie
06.10 - Pobieranie próbek środowiskowych – woda podziemna, woda powierzchniowa, woda do spożycia oraz ścieki. Pomiary terenowe: pH, PEW, temperatura, zwierciadło wody.
Cena szkolenia obejmuje: Uczestnictwo w szkoleniu w terminie 06.10 praktyczno - teoretycznym, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwa