MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 9 podstron zawierających "Kod: norma 17025_wymagania dotyczące systemu zarządzania"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
Działania korygujące, ryzyka i szanse, odstępstwa oraz praca niezgodna z wymaganiami – działania doskonalące w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Celem szkolenia jest omówienie i zobrazowanie w sposób praktyczny, wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Pełna moc Excela w systemach zarządzania w laboratorium. Sposób na elektroniczne zarządzanie informacją.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie stanowi zbiór inspiracji, narzędzi i gotowych rozwiązań, jak wykorzystać efektywnie Excela w systemie
Praktyczne podejście do auditu wewnętrznego i przeglądu zarządzania w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Celem szkolenia jest omówienie w sposób praktyczny i znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
Realizacja procesu weryfikacji / walidacji metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie
Zapewnianie ważności wyników badań wykonywanych w laboratorium chemicznym w kontekście wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych w zakresie zapewniania ważności wyników metod badawczych
AUDITOR WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM - WARSZTATY ZAKOŃCZONE EGZAMINEM I UZYSKANIEM CERTYFIKATU AUDITORA WEWNĘTRZNEGO W LABORATORIUM
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie realizowane w formie rozbudowanych warsztatów inscenizowanych, ma na celu odtworzenie realnych warunków
Realizacja procesu oceny niepewności pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie
Realizacja procesu oceny niepewności pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie