MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 6 podstron zawierających "Kod: Kurs Auditor Wewnętrzny w Laboratorium"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 WG WYTYCZNYCH PN-EN ISO 19011:2018-08 – KURS PODSTAWOWY
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratorium zaczynającego przygodę z auditowaniem systemów zarządzania lub
AUDITOR WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM - WARSZTATY ZAKOŃCZONE EGZAMINEM I UZYSKANIEM CERTYFIKATU AUDITORA WEWNĘTRZNEGO W LABORATORIUM
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: szkolenie realizowane w formie rozbudowanych warsztatów inscenizowanych, ma na celu odtworzenie realnych warunków
AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 WG WYTYCZNYCH PN-EN ISO 19011:2018-08 – KURS ZAAWANSOWANY
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Szkolenie przeznaczone jest dla personelu posiadającego doświadczenie w zakresie auditowania systemu zarządzania
Audit wewnętrzny w obszarze działalności technicznej w laboratorium badawczym w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Cel szkolenia: celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji auditorów wewnętrznych systemu zarządzania laboratorium w obszarze działalności technicznej w oparciu
Audyt pionowy czyli wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie przeglądu zleceń, ofert i umów, zapisów laboratoryjny oraz sprawozdań z badań. Najczęściej popełniane błędy.
 Cel szkolenia: celem szkolenia jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wskazanie algorytmu postępowania jaki należy przyjąć projektując formularze