MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 13 podstron zawierających "Kod: Analityka Analizy Instrumentalne"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
Wprowadzenie do techniki indukcyjnie sprzężonej plazmy spektrometrii mas ICP MS
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Szkolenie dedykowane dla osób rozpoczynających pracę z techniką ICP MS. 1. Plazma jako środowisko jonizacji -
Chromatografia gazowa jako ważne narzędzie w rękach analityka. Teoria w praktyce i rozwiązywanie problemów
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Celem szkolenia jest zaznajomienie początkujących analityków z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi
Wprowadzenie do techniki optycznej spektrometrii emisyjnej z różnymi technikami wzbudzania: mikrofalowo wzbudzoną plazmą oraz indukcyjnie sprzężoną plazmą MIP OES i ICP OES
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Szkolenie dedykowane dla osób rozpoczynających pracę z technikami MIP OES i ICP OES 1. Plazma jako środowisko
Praktyczne aspekty techniki optycznej spektrometrii emisyjnej z różnymi technikami wzbudzania: mikrofalowo wzbudzoną plazmą oraz indukcyjnie sprzężoną plazmą MIP OES i ICP OES
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Szkolenie dedykowane dla osób mających doświadczenie w pracy z technikami MIP OES i ICP OES. Program szkolenia
Praktyczne aspekty techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Szkolenie dedykowane dla osób mających doświadczenie w pracy z techniką AAS. Program szkolenia może być modyfikowany pod
Podstawowe obliczenia stosowane w praktyce laboratorium chemicznego – kompendium dla początkujących
Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób nie posiadających doświadczenia w pracy laboratoryjnej lub nowo zatrudnionych osób z niewielkim
Podstawy instrumentalnych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w laboratoriach badających próbki środowiskowe
Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób nie posiadających doświadczenia w pracy laboratoryjnej lub osób z niewielkim doświadczeniem
Podstawy klasycznych metod badawczych wykorzystywanych w laboratoriach badających próbki środowiskowe oraz bieżąca kontrola jakości wykonywanych badań
Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności, posiadających niewielkie
Chromatografia gazowa dla zaawansowanych – wpływ problemów na etapie przygotowania próbek na etap oznaczeń końcowych
Cel szkolenia: celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji teoretycznych oraz praktycznych w odniesieniu do wykorzystania techniki chromatografii gazowej w badaniach
Wprowadzenie do techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Szkolenie dedykowane dla osób rozpoczynających pracę z techniką AAS 1. Podstawy teoretyczne absorpcyjnej spektrometrii
Praktyczne aspekty techniki indukcyjnie sprzężonej plazmy spektrometrii mas ICP MS
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: Szkolenie dedykowane dla osób mających doświadczenie w pracy z techniką ICP MS. Program szkolenia może być
Podstawy chemicznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w laboratoriach badających próbki środowiskowe
Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób nie posiadających doświadczenia w pracy laboratoryjnej lub osób z niewielkim doświadczeniem