MS Edu
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 16 podstron zawierających "środowisko pracy"
Szkolenia laboratorium
Lista szkoleń (ZOBACZ)
Szkolenia
h2{font-size: 22px;} Szkolenia laboratoryjne w pełnym zakresie tematycznym Firma MS EDU specjalizuje się w dostarczaniu specjalistycznych szkoleń, które zawierają
Usługi eksperckie
Chcesz aby twoja dokumentacja została zweryfikowana przed auditem zewnętrznym? Chcesz skonsultować swoją dokumentację? Przygotowujesz Laboratorium do akredytacji i potrzebujesz
Kontrola jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowanie z nimi
Zakres merytoryczny szkolenia: szkolenie dedykowane do laboratoriów pobierających próbki wód środowiskowych. Na szkoleniu zostaną przedstawione różne
Pomiary oświetlenia elektrycznego we wnętrzach z uwzględnieniem wymagań nowej normy oświetleniowej PN-EN-12464-1:2022-01
 Cel szkolenia: celem kursu jest przedstawienie wymagań dla realizacji pomiarów oświetlenia elektrycznego we wnętrzach z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej
Walidacja i weryfikacja metod badawczych w środowisku pracy
 Cel szkolenia: celem kursu jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie weryfikacji i walidacji metod badawczych. Szkolenie wskaże możliwości
Porównanie wycofanych i nowych norm dotyczących pobierania i oznaczania frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem kursu jest kompleksowe przedstawienie zestawienia zmian do nowo opublikowanych norm PN-Z-04507-2022-05
Pobieranie próbek i oznaczanie czynników pyłowych w środowisku pracy metodą grawimetryczną
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem kursu jest przedstawienie wymagań znowelizowanych norm: PN-Z-04507 oraz PN-Z-04508 w zakresie pobierania próbek
Badania mikroklimatu na stanowiskach pracy
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny: celem kursu jest przedstawienie wymagań norm badawczych dotyczących badań parametrów mikroklimatu na stanowiskach pracy, wskazanie
Szacowanie i ocena niepewności dla metod badawczych w środowisku pracy: możliwości i praktyczne przykłady obliczeń
Cel szkolenia: celem kursu jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie szacowania i oceny niepewności oraz ogólnych zagadnień związanych
Podstawy klasycznych metod badawczych wykorzystywanych w laboratoriach badających próbki środowiskowe oraz bieżąca kontrola jakości wykonywanych badań
Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności, posiadających niewielkie
Realizacja procesu weryfikacji / walidacji metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie
WYMAGANIA STAWIANE LABORATORIOM WYKONUJĄCYM BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW W OBSZARACH REGULOWANYCH PRAWNIE
Cel szkolenia: celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie kompetencji osób nadzorujących i/lub wykonujących badania próbek w obszarach regulowanych
Realizacja procesu oceny niepewności pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie
Realizacja procesu oceny niepewności pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce chemicznego laboratorium badawczego
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie
06.10 - Pobieranie próbek środowiskowych – woda podziemna, woda powierzchniowa, woda do spożycia oraz ścieki. Pomiary terenowe: pH, PEW, temperatura, zwierciadło wody.
Cena szkolenia obejmuje: Uczestnictwo w szkoleniu w terminie 06.10 praktyczno - teoretycznym, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwa